Clarksville Academy Athletics

Monday, February 24, 2020

V. Girls’ Basketball

2/21/20 V. Girls vs. Nashville Christian W 47-45

Read More
Monday, February 10, 2020

JV Boys’ Basketball

2/7 JV Boys vs. Goodpasture L 49-48

Read More
Monday, February 10, 2020

V. Girls’ Basketball

2/7 V. Girls vs. Goodpasture, W 49-46

Read More
Monday, February 3, 2020

V. Boys’ Basketball

2/1 V. Boys vs Friendship Christian W 42-29

Read More
Monday, February 3, 2020

V. Girls’ Basketball

2/1 V. Girls vs Friendship Christian W 51-23

Read More
Monday, February 3, 2020

V. Girls’ Basketball

1/31 Varsity Girls vs Ezell Harding W 56-23

Read More