Clarksville Academy Athletics

V. Girls’ Basketball

2/7 V. Girls vs. Goodpasture, W 49-46